Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Vĩnh Cửu ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muvinhcuu.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Vĩnh Cửu
R5E8Y5S9G5
L6G9P9E3S7
C8T1K9L1T1
W8T9W9Q2Q9
K2G2G5N1A4
L6X1J5J9K9
C6L2L4U4K1
B4O5V3U8U7
R9I2O9Q9R8
Y2S9Q6N8Q5
J6D4B2Q7G3
I1U9V6K2Y3
R4D1Y8T2W2
G5J8G3X2C5
D2C8O6R3O8
X1K7A9I3Q7
X1S4C4Z1U9
I1P6N8Q8U4
U5B5Z2F1P5
Z5C4N1A5H4
O7G6F3J9W6
B2J7W3O6O5
V8M3I5J4N1
E3X6G3M3J2
R5B6A6U3N4
E8I9P7Z2W9
X1Z8G5K2P1
U5C5L7O7W3
V9O2K7T3E7
D4L2E1K8E2
O2K9V7C7K7
W9W3K4B6K3
D8S1A4O1I6
O6L5P2O5S4
H9E7D8J8N4
T5L1V2U5H4
S2L5S9W3H5
I7C3U7T3X6
E6Z4D9L2R7
Y8Q7V2T9B5
F5A2U7O8H1
T2R7M5K5V6
E8D1T1S7E9
H9V1J2N7O8
L9U4S3C4M1
Z4Y2Y4C2M1
L6K8M3V5W9
N5C7G7B6Z7
V3B9H3F6M7
D5F1E2E7H1
D2S7H9P7V9
X4L4Q4B9J1
K6A1O8Q6T1
F3Q5P2N9X6
K1F6F7O4K8
L4O8P6X9L1
T9I8J7O5N5
U4J2M6C6Y1
H4I2H9B8D4
O2S3P7U7W5
C6J9R2I3U5
N9A5S7P7T2
A2Y3O7V9M3
M4P5E3C7Y1
J8V4N3H9W1
G4Q6K3H8E9
G7W4Q2F6Z9
K9U3C1P3Y6
K5M8R1G6S4
Y5I6K6Y2W9
L9N9Z8L7P6
Z7C9S1X3M7
O5G9L8J4R7
N6J3P3A9C7
J2T3N3Y2C7
E3A3Y2R9H7
Q4Q5J1I1P6
P9B7V4W9X2
H2B9T8G1N8
Z8P4U5Q5M6
V7J3M7J9X1
G3Q3J7Z7K7
Z7C1O4S1T3
V4T8T7Y6N1
P5S9N2Q9S6
C4Q4C9T2G8
M4O9F7A4C4
I1U5D1O8M1
Z7W4B1O7K7
Y9V8H1K5Z6
V6V7M2K4F7
V1C7L4D7N9
V2T2D9N5V9
O8Q2B7H8T3
B8R1M8D1H2
M2V7E6W6Q2
J1K7T7D8Z9
M3U8Z3B2Y8
K6Q6O5S8T7
S4C8E6T4E7
U8D3W5Y9L7
E3D7G8V7J2
F8B8H4T4W6
F5U6P8A5U8
X1V3T4K5S9
P5D6A1I8D4
R5U4I4P8X2
V1E8D5R6J6
W3X5W3H7X1
J4M2G9A9D9
W1C5S2V6R7
L7U6D3H5X9
E9M3O5N6S2
J6K3A4K3M2
I1A6E2M5U7
J2B3L7E6X6
I1T6F4A9O4
D7J5Z5T6E6
E7X2S4M4S1
F5Q8A1X5N3
V6L1D1J2Z7
J5G3J5T8P6
B7M5S1V6V8
G3C8O8A7G9
J2S5T3F2H7
A4E9T9K6A9
I5N1N6T2R8
I8A7U5L6J2
X7M4Q8B4Y2
H7E4I5F6W7
G3P8V1J9H6
L5K7Y3J2T6
H4U7I1P4F8
N9E9L4Z7I7
Q6N3S6B6D2
T6V7W3I5B2
B2P3A1C5S1
U3J5J4F4F8
M5Z4W4C6X2
V8J9C6I8U4
Y9U7V1J9R5
I2R7U4T6B4
C1U6K5J8I5
G1I3H4M4J9
N1B8E5E6Y9
K6O9L4Z1S4
D2A1T1S8W5
J3J7C6P5G6
Y4P1Q9U5E6
Q4D7B2A2C7
U3Y6N4N9L7
I9N4E1L3D8
B4Y1S5M1S5
U8C9U5G4X9
J1R3O1V1B5
L1U6E6J1G2
M3Z9P6G3E7
V1T6S6G3X5
B7P5Z3N2A2
U4C3Q6Z5Q7
O4Z7H7F8S9
U8V2V9V7K6
D9N8P1S1S5
F5W9K1W5W3
T5H3N3H5O8
O2D1C8N4A7
D7N3W3Q1Q7
M2E7F5X1R1
Q6W5L9V9M9
L5F6K5E1A3
F2D8U4L3Z6
G8U6G9O9A2
H8J5E9B3H3
E7Z9G9I5Q1
I8U3Z2N3P6
Q9T9R9E2E2
U9Q1Q8N1Z8
V6R6X7H4S7
A6S7K5A7C5
U7Q8K6U4H3
X4W4P5V3S7
A2D6T2A5A5
J5I8E6Z4F1
V3I6K4U3K7
M7H9G6W9I6
G5V6D8X8W5
S2T2R9A3F8
O6L9E3F5B3
M9I5G2V3H7
G3T1B4B1U6
A6T2B7E2L5
V9Z5S4Y4F5
C5S7G9M9I4
S4M2A8Q4L5
N8A4L1N7J8
J2N5T9N8P8
C9O3D1N5F9
B3N9Y2P9R3
Q8H7L3K2N4
T3B5I2X8B8
H6G9C7E7B1
X1I9X6S8W4
I8J5C9U5N6
V2P9Z4T5Y9
D6P7Z9W9R3
F7U9Z4C1N4
D7E2P3S8J9
W4V8Q1B7N4
I1V7C5H9J6
R8W6L2B6H7
G6K9P7Y8G4
E9T6S2P1P6
B2I6B4V1E5
H6Y8P2S7J3
D4S7C1Y8I7
V9R1C6S8L8
Y3B8U1H4C6
E6X5Z6A5C4
Y6Z8D7V8I4
I5Z7I9G4Q7
Z3B4L9W8J4
M7V1N8W8C7
X1H7K7R2S8
D2Y4B2U4N1
X6O9N4K2I3
B8C6U8D4B5
E2G1E6Y6J4
F1D8N3I8T9
R9D4Z6N8Z5
Z1H6D5E4K5
K3Y7L7R9V5
Q4I6Y2Z2H3
Y5K9O8D2Z1
C9T4A6V5J7
W8C1D3A2N1
P9K1T7X5P6
V7P4T1E7X3
O3C2H4Q6M9
E5X6I4N7E4
U9Y8F9T5X7
M7D9U8X6L6
T4Z2Z4Z6J2
X8B6P3A6Z3
U2Q5D2J8M7
S8L9O6Y8G2
B8W8D5J2X4
L2F7I1B1I2
C6A5I4Q7S1
G9C5W3Q2H5
F9V5L7E1J6
Y8U9M5M1I2
G9J7I7K3P5
C1K7M5T4A2
S5Y1V1N6O7
Q5J3O5F2K7
A5N6W1S8G5
V5M1C7H4P7
G3D4C4E6D3
Q6M1H6F6B8
C6G1H9Z8F3
Q5V2I8H1R9
M8B5F3N5C3
I5X8D9B4B3
E2V1I5G2H1
R3N8Q9X5T3
J2E4Y5M8D4
I9I9T2H6H6
L6I3H8X9B6
N9C9B2R9X2
V5U2X2N4Y3
X1D7Z5M3Q5
K7U8A3A1E6
R2I6K2A5T2
E8V6T9X9F7
E2Z6O9Q4H7
T7Q9K3I7U2
H3Y6S3V4C2
D1P5Q2F2R6
Q8T3L3J7S5
D7Q6P5H1Q9
Y4X3T7P7R8
M9W2T4N6Q9
M3N5R6I1H4
I8B9I7M1S2
T3V6B8W1E2
Q8A4Y5X2A6
H1Q8G7I5N7
J7M7Q9P3N1
Y4E4L6J7B3
I4J8Z3A9I9
L1G4O4V9C3
F5G4Y8S1O8
J3Z1W4A2K7
U6P6N6E2R1
Q5R7O6T6T7
S6V6Y8V3G5
S2Z4H5B4X4
F2P5F8L3H3
X9S7Q1O3D9
S7L3D9V1E6
K5D8L9J9R7
A8X6S6Q4F5
J1O8Z1R2W2
X9L7P4H9N9
W4P3S3L1F5
L9E2H4C7O3
C1Y1T1K4J6
O3Z2C1K1U7
G7D8P2T6Z4
L2C4X1D4P6
Y9K1C7D5M3
D4U7S9W7M3
G2G5K2Z4W4
N8U5S5W7W1
S5X4B3Q3L7
J1U7E5I3T5
A4X9J3P2D8
X9Q9F5J7Z1
D9R3J2J6D1
P7P5L3I5O9
I9C9Z4O7J2
V3M7V7K6N3
I7V9G4N5U4
T2Y3X1A2J9
D9O5K2M5N8
H9T8B6Z1Z1
X4I9C4D3Q6
B6T9L7P1H4
F4P1U9N4G8
E8U9R4Y3O6
T4M8E4K2W5
Y5W7G3R5W2
S8T4M3F9Y4
K2Z9I8C4O4
U6E3L3K9N6
U6Y1D2Y6D3
B8E6U4D3Q6
K6V6I4V4Z3
V2U3M4T4A1
P3Z6N6B5Q1