Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Vĩnh Cửu chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây: http://forum.muvinhcuu.com/showthrea...8445#post28445

Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK NgocToan
2 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK xinhxinh
3 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK ERic
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK King
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK Jery
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK DungDanhEm
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK 0ngN0i0i

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.


Các sự kiện đang diễn ra: