• dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:12 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on Vegeta's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 359333639
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:11 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 418397938
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:11 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on hjhjhj579's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 250831346
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:10 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on hotuvina's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 963329387
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:10 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on golbin's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 873146963
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:09 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 557697092
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:09 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 396210367
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:08 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on duongtoan's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 297810248
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:08 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 000111's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 604241568
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:07 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on tuanth10's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 354686472
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:07 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on vvtfvv's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 493881766
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:06 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on cauchugao's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 162338056
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:06 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on muviet's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 530488944
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:05 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on anhhoan's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 569848280
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:05 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 698833460
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:04 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on canh27396's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 329712346
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:04 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 31121989's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 852804553
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:03 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on canh111's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 924189993
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:03 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 7777's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 959492661
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:02 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on nicklove's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 892996553
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:02 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on thanhdu's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 456448249
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:01 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on K.O's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 821737157
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:01 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on hainguyen's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 635701622
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on o0qtvp0o's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 665004710
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on LoiPhong's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 123011616
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 121166665
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on dangerous's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 486526985
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on DongHa's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 696893747
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on sangui12's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 030357510
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:57 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 277218562
More Activity
About dichcc24h7

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
November 2, 1986 (31)

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
0
Gửi mỗi ngày
0
Total Thanks
Total Thanks
0
 • Được cảm ơn 0 trong 0 bài viết.
Thông tin chung
Hoạt động cuối
10-08-2018 02:19 PM
Ngày tham gia
09-28-2018
Giới thiệu
0